2018

Syksyllä 2018 halusimme tarjota yleisölle barokkimusiikkia tiiviimmässä paketissa kuin aiemmin. Kahden viikon sisällä pidimme kaikki konsertit, erilaisissa konserttipaikoissa ja mielenkiintoisten ohjelmien parissa. Tänä vuonna meillä oli ensi kertaa koulukonsertteja Bravaden kanssa ja tämä oli välittömästi suuri menestys! Vuoden taiteilijoita olivat esim. Verneri Pohjola, Leif Aruhn-Solén, Erica Back, Aarne Pelkonen, Andrew Lawrence-King ja Tuuli Lindeberg. Kajsa Dahlbäck johti Bach-konsertin, jossa esiintyivät Vaasan kaupunginorkesteri ja Vaasa Baroque Ensemble.

Hösten 2018 ville vi bjuda på barockmusik till vår publik i ett mera koncentrerat format än tidigare. Inom loppet av två veckor höll vi alla konserter på olika typer av konsertplatser och med intressanta program. Detta år hade vi för första gången skolkonserter med Bravade och dessa var en omedelbar succé! Årets artister var t.ex. Verneri Pohjola, Leif Aruhn-Solén, Erica Back, Aarne Pelkonen, Andrew Lawrence-King och Tuuli Lindeberg. Kajsa Dahlbäck ledde Bach-konserten där Vasa stadsorkester och Vasa Baroque Ensemble framträdde.