2013

Toimintamme alkoi konserttisarjalla Vaasassa syksyllä 2013. Kajsa Dahlbäck muutti perheensä kanssa pääkaupunkiseudulta Vaasaan. Ihmiset alkoivat pysäyttää hänet kadulla ja kysellä, että eikö hän voisi tuoda ”sitä barokkia” tänne meidänkin kuultavaksi? Totta kai – ja sillä tiellä olemme!

Vår verksamhet inleddes med en konsertserie i Vasa hösten 2013. Kajsa Dahlbäck flyttade med sin familj från huvudstadsregionen till Vasa. Då började folk stanna henne på gatan och fråga om hon inte kunde hämta lite ”av den där barocken” hit till oss också? Nåmen absolut – och på den vägen är det!