Om oss

Vasa Baroque r.f.:s verksamhet utgår ifrån att erbjuda den österbottniska publiken högklassig tidig musik, med såväl internationella gäster som lokala professionella musiker. Föreningen grundades 2013 och sedan dess har verksamheten årligen vuxit.

Vi erbjuder konsertupplevelser av högsta möjliga kvalitet för att publiken ska få uppleva en glimt av den ”barockboom” som pågår ute i världen. Vår verksamhet berikar åhörarens liv och erbjuder meningsfulla kulturupplevelser i Österbotten.

Under årens lopp har stiftelser och fonder samt stat och kommun stött vår verksamhet. Vi har erhållit bidrag från ett stort antal privata stiftelser, från Vasa stad och exempelvis från TAIKE och MES. Under de två senaste åren har de största bidragen erhållits från Svenska kulturfonden, Suomen kulttuurirahasto och Undervisnings- och kulturministeriet.

Till Vasa Baroques produktionsteam hör Kajsa Dahlbäck, Elena Hämäläinen och Viktor Olaus Nygård.

Kajsa Dahlbäck är Vasa Baroques grundare och konstnärlig ledare. Om hennes arbete kan du läsa mera på www.kajsadahlback.com

Elena Hämäläinen är producent på Vasa Baroque och har ansvar för mediakontakter. Hon fungerar även som cellist i Vasa stadsorkester.

Viktor Olaus Nygård är producent på Vasa Baroque och har ansvar för vårt arbetes visuella del och marknadsföring. Han fungerar även som altviolinist i Vasa stadsorkester.

Tobias Nygård är ansvarig producent